Nieuwsflitsen 2022
Video: beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
Lessen van buitenlandse instituten
Het gebruik van natuurlijke vijanden ter ondersteuning van chemische beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten
Het gebruik van sensorgegevens bij de bladschimmelbeheersing in suikerbieten
Het effect van mengteelt op de beheersing van bladluizen
Video: het bevorderen en inzetten van natuurlijke vijanden om bladluizen en vergelingsziekte te beheersen
Kader: Bij wortelrot vroeg leveren en niet bewaren
Ouderdomsresistentie ter voorkoming van vergelingsziekte
Het effect van vruchtwisseling op de besmettingsgraad van <i>Heterodera schachtii</i> en het advies om partieel resistente suikerbietenrassen te gebruiken in Nederland
Het effect van de bankierplant <i>Artemisia vulgaris</i> op bladluizen en natuurlijke vijanden in suikerbieten
Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen