Controleren en op tijd ingrijpen
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
Bladluiswaarschuwingsdienst 2021
Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (<em>Myzus persicae</em>), zwarte bonenluis (<em>Aphis fabae</em>) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2022
Kader: Biostimulanten in bieten
Nieuwe wegen in de beheersing van vergelingsziekte
De weg naar een toekomstbestendige teelt
Suikerbiet in strokenteelt
Bladluizen beheersen met IPM
Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Herken tijdig nieuwe ziekten en plagen