Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten

De bladvlekkenziekte cercospora heeft zich over de afgelopen vijfentwintig jaar vanuit Limburg over nagenoeg het hele land verspreid. Een optimale fungicideninzet voor de bestrijding van cercospora kan mede bereikt worden door het hanteren van een schadedrempel. Op cercosporaproefvelden gaf Carbendazim-500FC een niet significante verhoging van de suikeropbrengst ten op zichte van onbehandeld. De toepassing van IRS 626 volgens schadedrempel of weer resulteerde in een significante toename van de suikeropbrengst van 16-23% ten op zichte van onbehandeld.

Uitgelicht: Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *