Gezond loof tot aan de oogst
Optimale inzet van natuurlijke vijanden
Rassenkeuze: ontwikkelingen in resistenties en advies
Effectief spuiten in suikerbieten
Aphanomyces waar komt het vandaan en wat doen we er aan?
Vergelingsziekte: aantasting voorkomen is niet mogelijk, beperken wel
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever
Beheersing van vergelingsziekte
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era