Het effect van ouderdomsresistentie in suikerbiet op de overleving, vermeerdering en het gedrag van groene perzikluizen
Toetsing <i>Meloidogyne chitwoodi</i> resistentie in suikerbiet
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2022
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (<i>Myzus persicae</i>) and the black bean aphid (<i>Aphis fabae</i>) in sugar beets in the Netherlands in 2021
Bodemadvieskalender
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Video ‘Beheersing bietenvlieg in het voorjaar’
Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten