Zwarte bonenluizen nog bestrijden?

Op de meeste percelen komen we zwarte bonenluizen tegen. Meestal zitten de aantallen onder de schadedrempel (tabel 1), maar soms vinden er ook overschrijdingen van de schadedrempel plaats. Nu op veel percelen de bieten gesloten zijn, blijven ze langer vochtig en zien we dat insectparasitaire schimmels (foto 1 en 2) de zwarte bonenluizen doden. Bekijk de zwarte bonenluizen altijd om te zien of ze nog leven of al dood zijn, voordat u de beslissing neemt om een bespuiting uit te voeren.

Tabel 1. Bestrijdingsdrempels van de zwarte bonenluis.

maand aantal zwarte bonenluizen
april/mei/juni meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van dertig tot vijftig luizen
juli meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen per plant

Meer informatie
Meer informatie over zwarte bonenluizen en de beheersing kunt u vinden in de Teelthandleiding ‘Insecten’ en het eerder verschenen bericht ‘Eerste bladluizen gesignaleerd: alleen ingrijpen na overschrijding schadedrempel’.


Foto 1. Restanten van dode zwarte bonenluizen aan de onderzijde van een bietenblad. De luizen zijn overgroeid door een grijze insectparasitaire schimmel.


Foto 2. Een populatie zwarte bonenluizen waarvan er een aantal zijn geparasiteerd door een rode insectparasitaire schimmel en dood zijn.

 

Zwarte bonenluizen nog bestrijden?

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant