Verbeteren bladschimmelbeheersing

Met het bladschimmelseizoen voor de deur, leeft de vraag hoe de bespuitingen tegen bladschimmels zo effectief mogelijk te maken zijn. In dit bericht daarom een aantal punten om de bladschimmelbeheersing zo doeltreffend mogelijk uit te voeren bij de verschillende bladschimmels.

Verbeteren beheersing cercospora
Cercospora heeft de afgelopen jaren veel schade veroorzaakt ondanks de genomen maatregelen. De timing van de eerste bespuiting(en) is essentieel voor de beheersing van cercospora. Fungiciden moeten worden ingezet bij de eerste vlekjes. Deze verschijnen 7 tot 14 dagen na de infectie. Het middel Charge moet zelfs voor het verschijnen van de eerste vlekjes worden ingezet: bij de eerste infectie die kan worden afgeleid uit hoge infectiewaarden in het sensoren netwerk.

De effectiviteit van bespuitingen tegen cercospora kan worden verbeterd door:
–      het toevoegen van 0,4 L/ha Promotor bij elke bespuiting;
–      bij de eerste of tweede bespuiting een tankmix te maken van de volle dosering van twee middelen die een verschillend triazool bevatten;
–      een bespuiting uitvoeren op basis van de infectiewaarden. Zie hiervoor het eerder verschenen bericht ‘Bladschimmelinfectiekansen weer online’;
–      inzetten Charge voor en tussen het normale schema op basis van hoge infectiewaarden;
–      inzetten van Micro Special Liquid. Dit middel kan solo worden gespoten of worden toegevoegd in de tankmix aan een triazoolhoudend fungicide. Het kan ook bij infectie, voor het verschijnen van de eerste vlekjes, worden gespoten op basis van hoge infectiewaarden;
–      het toevoegen van bepaalde koperhoudende bladmeststoffen (Mantus en Vitalosol Gold) aan elke fungicidebespuiting om de plant  weerbaarder te maken tegen cercospora.

Let bij het maken van tankmixen op de mengbaarheid en de volgorde van oplossen van de verschillende producten.
Al de opties voor het verbeteren van de effectiviteit brengen wel extra kosten met zich mee. Het meest lonend zal de extra inzet zijn op percelen met een hoog tot zeer hoog risico op cercospora. Ga daarom na hoe groot het risico van uw percelen is. Dit kan door uw percelen te koppelen aan de BAS-app van Cosun Beet Company. Het perceelsrisico wordt dan per perceel getoond. Percelen met een korte rotatie suikerbieten (1 op 4 of korter), percelen naast percelen waar vorig jaar of het jaar ervoor suikerbieten stonden of die de afgelopen campagne een bietenhoop op de kopakker hadden, hebben een hoger risico op aantasting door cercospora.

Beschikbaarheid Spyrale
Van de fabrikant van Spyrale kwam de melding dat er mogelijk leveringsproblemen met dit middel zijn. Bij veel telers is Spyrale normaal gesproken één van de belangrijkste middelen om mee te starten. De verwachting is dat er zeker bij de eerste bespuitingen niet altijd voldoende Spyrale beschikbaar is. Omdat de eerste bespuitingen de belangrijkste bespuitingen zijn, is het advies om als Spyrale niet beschikbaar is, eerder te starten met de bespuitingen en al bij de infectie Charge of Micro Special Liquid in te zettten. Zeker op percelen met een hoog risico voor cercospora. Vervolgens is het advies om bij de eerste vlekjes Bicanta, Borgi of Difure SOLO in combinatie met Promotor, Micro Special Liquid of een koperhoudende bladmeststof in te zetten. Bij uitbreiding van de eerste vlekjes zou dan de nog in de kast aanwezige Sphere en/of Mirador Xtra gespoten kunnen worden. Wanneer deze niet beschikbaar zijn, kan gekozen worden voor een middel met difenoconazool (Bicanta, Borgi of Difure SOLO). Ook bij de tweede bespuiting op percelen met een hoog risico op cercospora is het advies om het middel te versterken met een van de bovengenoemde opties.

Beheersing stemphylium, ramularia, roest en meeldauw
Voor de beheersing van de bladschimmels stemphylium, ramularia, roest en meeldauw geldt de schadedrempel van de eerste vlekjes of aantasting die in het perceel verschijnt. Er is geen specifiek middeladvies voor roest en ramularia, alle middelen werken even goed. Voor meeldauw geldt dat Score 250EC, Borgi en Mavita 250 EC een minder goede werking hebben. Spyrale heeft een goede werking tegen stemphylium; Bicanta, Sphere, Mirador Xtra, Score 250EC/Borgi en Difure Solo een matige nevenwerking. De middelen Sphere en Mirador Xtra die nu nog in de kast staan, moeten dit seizoen worden opgebruikt. Zie voor meer informatie over de herkenning en bestrijding van bladschimmels www.irs.nl/bladschimmel.


Wanneer u afgelopen jaren een zware aantasting cercospora in uw perce(e)l(en) heeft gezien, is het belangrijk om maatregelen te nemen om de effectiviteit van fungiciden te vergroten. Doel is om bij late oogst het gewas in ieder geval tot oktober voldoende groen te houden. Voldoende groen is minimaal één laag groen blad.

Verbeteren bladschimmelbeheersing

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant