Schieters verwijderen houdt perceel schoon van onkruidbieten

Op verschillende bietenpercelen worden schieters waargenomen (foto 1). Het advies is om uw bietenpercelen langs te lopen om deze schieters te verwijderen. Op deze manier houdt u het perceel, ook in de toekomst, vrij van onkruidbieten. Het is raadzaam om schieters te verwijderen voordat het zaad afrijpt en op de grond kan vallen.

Hoe verwijderen?
De beste manier om schieters te verwijderen is door ze, vóór de bloei, uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Jonge bietenplantjes kunnen nog met de hak worden verwijderd. Leg de schieters dan op het gewas neer zodat ze verdrogen. Door regelmatig te controleren op schieters kunt u voorkomen dat ze zaad produceren, waardoor onkruidbieten een probleem worden in de toekomst, ook in andere teelten (foto 2).

Conviso Smart
Specifiek voor percelen waar een Conviso Smart-ras is gezaaid, zijn schieters een potentieel groot risico in de toekomst. Vanwege de tolerantie van deze bieten tegen herbiciden uit de categorie ALS-remmers, kunnen de latere onkruidbieten van een Conviso Smart-ras niet worden bestreden met deze herbiciden in diverse gewassen.

Meer informatie vindt u in de IRS-teelthandleiding.

Foto 1. Houd percelen vrij van onkruidbieten door met enige regelmaat schieters voor de bloei te verwijderen.

Foto 2. Onkruidbiet in wintertarwe. Schieters kunnen in de toekomst zorgen voor onkruidbieten in andere teelten.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant