Ronde langs bietenpercelen om schieters te verwijderen

Inmiddels zijn op veel bietenpercelen schieters te zien. Dit zijn zowel schieters van de bieten die dit jaar gezaaid zijn alsook van onkruidbieten afkomstig van een schieter in een eerdere bietenteelt. Om uw percelen schoon te houden is het raadzaam om schieters te verwijderen voordat het zaad afrijpt en op de grond kan vallen.

Conviso Smart
Specifiek voor percelen waar een Conviso Smart-ras is gezaaid, zijn schieters een potentieel groot risico in de toekomst. Vanwege de tolerantie van deze bieten tegen herbiciden uit de categorie ALS-remmers, kunnen de latere onkruidbieten van een Conviso Smart-ras niet worden bestreden met deze herbiciden in diverse gewassen.

Lees ook het eerdere bericht Bietenpercelen controleren op schieters voor meer informatie.

Foto 1. Conviso Smart-rassen vragen extra zorgvuldigheid in het op tijd verwijderen van schieters.

Ronde langs bietenpercelen om schieters te verwijderen

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant