Nu is het moment om de oorzaak van groeibelemmeringen te achterhalen

Binnenkort zullen op de meeste percelen suikerbieten de rijen gesloten zijn. Op dit moment zijn eventuele groeibelemmeringen goed zichtbaar. Het juiste moment is daarom aangebroken om het perceel te controleren op pleksgewijze groeiachterstand en de oorzaak hiervan op te sporen.

Oorzaken groeiachterstand
Het is belangrijk de oorzaak van een groeiachterstand te achterhalen, zodat u, indien mogelijk, gerichte maatregelen kunt nemen om dit op te lossen. Indien er dit teeltseizoen niets meer aan te doen is, dan zou het probleem wel in de toekomst verkleind kunnen worden. Groeiachterstanden kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld ziekten en plagen (foto 1), een te lage pH (foto 2), nutriëntengebrek, herbicidenschade, slechte structuur of weersomstandigheden.

De vernieuwde applicatie ‘Ziekten en Plagen’ kan helpen om de oorzaak van groeiachterstand te achterhalen. Als dit met de applicatie niet lukt dan kan uw teeltadviseur of IRS diagnostiek wellicht helpen. Leg de oorzaak van de achterblijvende groei altijd vast in Unitip, zodat er in de komende teelten rekening mee gehouden kan worden.

Meer informatie
Meer informatie over mogelijke groeiachterstanden kunt u ook vinden in de Teelthandleiding ‘Ziekten en Plagen’ en de eerder verschenen nieuwsberichten:


Foto 1. Achterblijvende groei rondom de gewassluiting als een gevolg van aantasting door vrijlevende aaltjes (trichodoriden).

Foto 2. Achterblijvende groei en wegvallende planten rondom de gewassluiting door een combinatie van een te lage pH en rhizoctonia.

 

Nu is het moment om de oorzaak van groeibelemmeringen te achterhalen

Contactpersonen

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking
Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant