Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes

Bij diagnostiek zijn er dit jaar al veel monsters binnengekomen met vertakkingen door trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes). Dit is nog een gevolg van het koude en natte voorjaar. Trichodoriden komen dan naar boven en veroorzaken onder die omstandigheden altijd meer schade dan onder droge en warme omstandigheden. Op dit moment zijn de effecten van aantasting vroeg in het seizoen nog zichtbaar

Trichodoriden (vrijlevende aaltjes)

Het trichodorideaaltje veroorzaakt vaak pleksgewijs schade. De planten op deze plekken blijven achter in groei. Binnen deze plekken wisselen grote en kleine planten elkaar af. De bieten groeien hier vaak wel weer door heen. Doordat dit aaltje de bietenwortels aanprikt,  ontstaat wel een vertakt wortelstelsel. Dit kan resulteren in een lagere opbrengst. Verhogen van de pH en/of toevoegen van extra organische stof voorafgaand aan de volgende bietenteelt kan problemen in de toekomst beperken. Op dit moment is hier niets meer aan te doen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de trichodoriden en maatregelen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Vrijlevende wortelaaltjes’.

Foto 1. Aantasting door trichodoriden kenmerkt zich doordat in en tussen rijen grote en kleine planten elkaar afwisselen.


Foto 2. Vertakkingen van het wortelstelsel als gevolg van trichodoriden (vrijlevende wortelaaltjes).

 

 

 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant