Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door bodeminsecten en slakken

IRS diagnostiek kreeg deze week diverse monsters binnen met plantwegval door bodeminsecten en slakken. Ook krijgen we diverse meldingen van teeltadviseurs. Bij bodeminsecten betreft het vooral aantasting door emelten, miljoenpoten, wortelduizendpoten, springstaarten en bietenkevers. Vanwege het relatief koude en natte weer in de afgelopen weken komt dit meer voor dan voorgaande jaren. Daarom brengen we graag de eerder geplaatste berichten over slakken en bodeminsecten opnieuw onder de aandacht:


Foto 1. Dit jaar zien we relatief veel miljoenpoten op kleipercelen, die kunnen zorgen voor plantwegval.


Foto 2. Aantasting door wortelduizendpoten kenmerkt zich door langgerekte, zwarte vraatplekjes op de ondergrondse delen van de bietenplant.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant