Nieuws uit de bietenkliniek: meerkoppigheid kent vele oorzaken

Op dit moment zien we op diverse percelen planten met meerkoppigheid. Deze planten kenmerken zich door een wildgroei aan bladeren (foto 1 en 2). In dit bericht leest u meer over de mogelijke oorzaken.

Meerkoppigheid ontstaat als in het jonge plantstadium het groeipunt beschadigd raakt. Hierdoor loopt de plant aan de zijkanten uit en ontstaan er dus ‘meerdere koppen’, vandaar de term ‘meerkoppigheid’. Dit voorjaar is het groeipunt in veel gevallen beschadigd geraakt door vreterij van hazen. Zij hebben vroeg in het voorjaar bladeren weggevreten en daarbij net het groeipunt geraakt. Zie ook het eerder verschenen bericht ‘Nieuws uit de bietenkliniek – vreterij door hazen’. Op kleigronden kan meerkoppigheid ook ontstaan als stengelaaltjes de jonge bietenplanten binnendringen. Op zandgronden zien we in de buurt van bomen en/of singels regelmatig meerkoppige bieten doordat wantsen de jonge bieten in het groeipunt hebben aangeprikt. Herbicidenschade kan ook leiden tot meerkoppigheid. Ook vorst kan het groeipunt aantasten, maar dat speelt alleen een rol in de vroeggezaaide bieten.

Foto 1. Planten met meerkoppigheid kenmerken zich door een wildgroei aan bladeren.

Foto 2. Meerkoppigheid als gevolg van een aantasting vroeg in het seizoen. Er zijn vele oorzaken, zoals vorst, stengelaaltjes, vreterij door hazen, aanprikken door wantsen.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant