Actuele bladschimmelsituatie: Schematische weergave bladschimmelbeheersing en de naderende oogst

13e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (14 september 2023)

Omdat er veel vragen blijven komen over het wel of niet spuiten van de bieten tegen bladschimmelaantasting, is het advies in het volgende schema weergegeven.

Schematische weergave opvolging bladschimmelbeheersing in september.

 

Opvolging in bladschimmelbeheersing en de naderende oogst

12e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (29 augustus 2023)

Op dit moment is in elke regio aantasting van bladschimmels te vinden. Tot nu toe is de aantasting laag gebleven. Door de bladschimmelaantasting kleurt het loof bruin en sterft af. De vlekjes die er zitten zijn niet weg te spuiten, u kunt hoogstens het groene blad (of groene bladdelen) gezond houden. Tot uiterlijk begin – midden oktober is het uitvoeren van een bladschimmelbespuiting rendabel. Na half oktober spuiten is het vrijwel nooit meer rendabel, zelfs niet wanneer de bieten laat (december-januari) gerooid worden. Voor bietenpercelen die eerder gerooid worden, geldt dat de laatste bespuiting circa vier weken voor de oogst plaatst moet vinden. Langer doorgaan heeft geen zin. Dit omdat het de bladschimmels tijd kost om het loof te laten afsterven en ook vanwege de veiligheidstermijn van de meeste middelen.

Bij koel weer bespuiting minder rendabel
De aantasting (vlekjes) van een bladschimmel die er zit kunt u niet wegspuiten, hoogstens het gezonde blad (of gezonde bladdelen) gezond houden. Het doel van bladschimmelbestrijding is om te voorkomen dat het loof afsterft, zodat half oktober de grond nog bedekt is met groen loof, ook bij een late oogst. Bij koeler weer zal met name cercospora zich veel minder snel ontwikkelen en daardoor minder schade doen. Stemphylium, roest en ramularia kunnen zich bij lagere temperaturen nog wel uitbreiden en nieuwe vlekjes vormen. Naarmate het najaar vordert, neemt de groei van de suikerbieten af. Hierdoor is een behandeling tegen bladschimmels in het najaar steeds minder rendabel naarmate de temperatuur daalt en de dagen korter worden.

Veiligheidstermijnen
De veiligheidstermijnen (wachttijden tussen laatste bespuiting en de oogst) voor de middelen zijn:
21 dagen voor Difure Solo;
28 dagen voor Belanty, Tern, Borgi, Score 250 EC, Mavita 250 EC en Spyrale;
35 dagen voor Bicanta.

Zie voor meer informatie over bladschimmels: www.irs.nl/bladschimmel.

Percelen die (zoals de rijen links tot het midden van de foto) half oktober nog de grond bedekt hebben met groen loof zullen zonder noemenswaardige schade aan de suikeropbrengst de oogst halen. Een zware aantasting van cercospora is niet meer weg te spuiten. Daarnaast is de schade al gedaan (rijen rechts op de foto). 

 

Bladschimmels gevonden in IRS-gebied Groningen-klei

11e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (23 augustus 2023)

Op verschillende bietenpercelen in IRS-gebied Groningen-klei is cercospora en roest gevonden. De laatste tijd is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren hebben op veel percelen hoge infectiewaarden aan gegeven voor beide bladschimmels.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in het gewaarschuwde IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van (uitbreiding van) vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Met name percelen voor oogst midden en laat in de campagne hebben baat bij een bespuiting tegen bladschimmels. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting. Let vanaf nu ook op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door
cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Puistjes veroorzaakt door
roest. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Bladschimmels gevonden in IRS-gebied Friesland-klei

10e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (18 augustus 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Friesland-klei is cercospora en roest gevonden. De laatste tijd is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren hebben op veel percelen hoge infectiewaarden aan gegeven voor beide bladschimmels.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in het gewaarschuwde IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van (uitbreiding van) vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Met name percelen voor oogst midden en laat in de campagne hebben baat bij een bespuiting tegen bladschimmels. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting. Let vanaf nu ook op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door
cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Puistjes veroorzaakt door
roest. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Bladschimmels gevonden in IRS-gebieden Noord-Holland, Zuid-Holland-vast en herhaling Zuid-Hollandse eilanden

9e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (14 augustus 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Noord-Holland is cercospora en roest gevonden, in IRS-gebied Zuid-Holland-vast cercospora. Deze week is het drie weken geleden dat het IRS-gebied Zuid-Hollandse eilanden gewaarschuwd is voor gevonden aantastingen door cercospora in suikerbieten. Sinds de waarschuwingen is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren hebben op veel percelen hoge infectiewaarden aan gegeven voor beide bladschimmels. 

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in de gewaarschuwde IRS-gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van (uitbreiding van) vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden.
Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Puistjes veroorzaakt door roest.
Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 3. De eerste twee bespuitingen zijn de belangrijkste om op het juiste moment uit te voeren. Ze voorkomen dat de aantasting van bladschimmels een epidemie wordt in het gewas met als gevolg afstervend blad in september-oktober (links is onbehandeld).

 

Blijf alert op bladschimmels!

8e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (9 augustus 2023)

Deze week is het drie tot vier weken geleden dat de eerste IRS-gebieden gewaarschuwd zijn voor gevonden aantastingen door bladschimmels in suikerbieten. Sinds de waarschuwingen is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest. De sensoren hebben op veel percelen hoge infectiewaarden aan gegeven voor beide bladschimmels.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het advies om elke week op bladschimmels te controleren. Zie voor een beschrijving van hoe er moet worden gecontroleerd op bladschimmels de bladschimmelpagina. Controle op bladschimmels is onder andere nodig vanwege de nieuw gevormde bladeren, omdat deze niet beschermd zijn. Als u een bespuiting met Charge (chitosan hydroxychloride) of Microthiol Special Liquid (zwavel) heeft uitgevoerd, is het nodig om bij het verschijnen van de eerste vlekjes een bespuiting met een fungicide uit te voeren. Zie voor opties om de effectiviteit te verbeteren ook dit bericht.

Resistentievorming
Vermoed u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Wissel actieve stoffen tussen de bespuitingen zoveel mogelijk af voor een betere effectiviteit en het voorkomen van resistentievorming (zie ook dit bericht). Let op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/alle/bladschimmelpagina/4.-bestrijding.

Meer informatie over bladschimmels
Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.


De eerste twee bespuitingen zijn de belangrijkste om op het juiste moment uit te voeren. Ze voorkomen dat de aantasting van bladschimmels een epidemie wordt in het gewas met als gevolg afstervend blad in september-oktober (links is onbehandeld).

 

Cercospora gevonden in IRS-gebieden West-Brabant-zand en -klei, Noordoostpolder en Flevoland

7e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (2 augustus 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebieden West-Brabant-zand en -klei, Noordoostpolder en Flevoland is cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in de gewaarschuwde IRS-gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door
cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Cercospora gevonden in IRS-gebied Zuid-Hollandse Eilanden

6e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (24 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Zuid-Hollandse Eilanden is cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Cercospora gevonden op Noordelijk dal/veen, Noordelijk zand en in Gelderland

5e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (21 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebieden Noordelijk dal/veen, Noordelijk zand en Gelderland is cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in deze IRS-gebieden alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Vlekje veroorzaakt door
cercospora. De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Cercospora en roest gevonden in Oost-Brabant

4e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (19 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Oost-Brabant is cercospora en roest gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. Voor de overige gebieden, behalve Limburg, is nog geen waarschuwing van kracht. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Puistjes veroorzaakt door roest.
Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zwarte sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Roest en meeldauw gevonden in IRS-gebied Zeeuwse Eilanden

3e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (13 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Zeeuwse Eilanden is roest en meeldauw gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van bladschimmelaantasting een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. De waarschuwingen voor de overige gebieden kunt u hier vinden. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting. Score/Borgi en Difure Solo zijn op meeldauw minder effectief.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Aantasting door meeldauw. Kijk
hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Puistjes veroorzaakt door roest.

 

Cercospora en roest gevonden in Zeeuws-Vlaanderen

2e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (12 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Zeeuws-Vlaanderen is cercospora en roest gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. Voor de overige gebieden, behalve Limburg, is nog geen waarschuwing van kracht. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Puistjes veroorzaakt door roest.
Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.


Foto 2. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zwarte sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, waartegen geen bespuiting kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

 

Cercospora gevonden in IRS-gebied Limburg

1e bericht van de bladschimmelwaarschuwingsdienst (10 juli 2023)

Op bietenpercelen in IRS-gebied Limburg is cercospora gevonden.

De bladschimmelwaarschuwingsdienst adviseert telers in dit IRS-gebied alert te zijn en hun bietenpercelen wekelijks te controleren en bij het vinden van vlekjes cercospora, stemphylium of een andere bladschimmel een bespuiting uit te voeren. Neem bij twijfel contact op met uw teeltadviseur. Hij/zij kan bij twijfel contact opnemen met IRS-Diagnostiek. Voor de overige gebieden is nog geen waarschuwing van kracht. Daar zijn op dit moment nog geen bladschimmels gevonden. Het advies is wel om in deze regio’s de suikerbieten regelmatig te controleren op bladschimmels.

Voor de aantastingsbeelden en bestrijdingsadviezen van bladschimmels verwijzen we u naar de bladschimmelpagina op www.irs.nl/bladschimmelpagina en het bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’. Kies een fungicide op basis van de gevonden aantasting.

Bespuiting
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.


Foto 1. Bladvlek veroorzaakt door cercospora. Kenmerkend zijn de witte sporen op de zwarte sporendragers (bolletjes). De vlekken kunnen worden verward met bladvlekken veroorzaakt door de bacterie pseudomonas. Kijk hier voor meer informatie over de herkenning van vlekjes.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant