Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid
Beheersing van vergelingsziekte
Video ‘Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen’
Kader: Hou blinkers in het oog!
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021
Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’
Productief loof tot aan de oogst
Video ‘Vergelingsziekte beperken: wekelijks waarnemen tot half juli noodzakelijk’
IRS Jaarverslag 2019