Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid

Als gevolg van onder andere beperkingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten van klimaatverandering, staat de bietenteelt voor serieuze uitdagingen. In de afgelopen jaren is een toename van de biotische en/of abiotische stress op veel bietenpercelen zichtbaar, zoals door verhoogde bladschimmeldruk, vergelingsziekte of droogte. In deze presentatie wordt nadere uitleg gegeven over hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan het oplossen van de huidige teeltuitdagingen en verhogen van de opbrengstzekerheid. De nieuwe Aanbevelende Rassenlijst voor 2021 zal worden besproken, evenals een vooruitblik naar wat er de komende jaren verwacht wordt aan nieuwe resistenties/toleranties en raseigenschappen.

Uitgelicht: Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant