Veel belangstelling voor insectenworkshops 2020
Presentaties Suikerbieteninformatiedagen 2019
Resultaten IRS onderzoek cercospora 2018 online
Impressie informatieve Innovatiedag ‘Dag, Onkruid!’
Uitgebreidere impressie geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink
Waarnemen en herkennen bladschimmels
Geslaagd seminar en afscheid Frans Tijink
Impressie proefveldbezoek bietenkevertjesproef Zeewolde
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2018
IRS BeetLab officieel geopend
Presentaties suikerbieteninformatiedagen 2017
Interessante en mooie Praktijkdag Suikerbieten