Overgebleven bietenzaad bewaren?

Zaad wat niet is behandeld met het middel Vibrance SB en op de juiste wijze wordt bewaard kan bewaard worden voor gebruik in het volgende seizoen. In dit bericht nadere informatie hierover.

Zaad met Vibrance SB niet bewaren
De toelating van het middel Vibrance SB is beëindigd en de opgebruiktermijn loopt tot 1 juni 2021. Dit betekent dat zaad wat met Vibrance SB is behandeld niet kan worden bewaard voor gebruik in het seizoen van 2022. Of zaad is behandeld met Vibrance SB is te zien op het blauwe label (zie foto). Omdat het merendeel van de zaadpartijen in 2021 behandeld is met Vibrance SB, zullen restanten zaad in veel gevallen helaas niet bewaard kunnen worden voor gebruik volgend jaar. Het is aan te raden deze restanten voor 1 juni weg te gooien om te voorkomen dat deze volgend jaar per abuis toch gebruikt gaan worden. Restzaad mag bij het normale bedrijfsafval.

Juiste bewaarmethode
Restzaad wat geen Vibrance SB bevat kan wel bewaard worden tot volgend jaar, mits het op de juiste wijze wordt bewaard. Op basis van onderzoek zijn twee bewaarmethoden geschikt gebleken, namelijk bewaring in een afgesloten vat met daarin een zakje silicagel of bewaring in een plastic zak in de diepvries bij -18°C. Via de agrarische dienst van Cosun Beet Company zijn nog bewaarkits voor bietenzaad te bestellen.

Kijk voor verdere informatie over de bewaring van suikerbietenzaad in de IRS teelthandleiding.

Op het blauwe label op het pak bietenzaad staat vermeld welke gewasbeschermingsmiddelen aan het zaad zijn toegevoegd. Overgebleven zaad wat het middel Vibrance SB bevat mag na 1 juni 2021 niet meer gebruikt worden.


Bij bewaring van bietenzaad in een goed afgesloten vat met daarin een zakje silicagel blijft de zaadkwaliteit tot aan het volgende seizoen op peil. Bewaarkits zijn nog te bestellen via de agrarische dienst.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant