Herkenning van vorstschade in bieten

In de afgelopen nachten is de temperatuur aan de grond herhaaldelijk onder het vriespunt gezakt. Bietenplantjes die net boven staan zijn in dat stadium gevoelig voor vorstschade.


Minimumtemperatuur op klomphoogte (13, 14 en 15 april). Bron: Weerplaza.

Schadebeeld
De kans op vorstschade is groter op percelen met een droog, los zaaibed dan op vochtigere gronden met een aangedrukt zaaibed. Schade aan de kiemplanten toont zich in bruin-zwart verkleurde plantjes. De stengel vertoont insnoering rondom de grens tussen grond en lucht.


Insnoering van de stengel als gevolg van vorst.


Zwartverkleuring van de stengel, het hartje en kiembladeren.

Maatregelen
Belangrijk is om na te gaan hoeveel planten de potentie hebben om te herstellen. Hiervoor dient het hart (groeipunt) van het plantje niet beschadigd of verkleurd te zijn. Om een beeld van de schade te krijgen is het raadzaam om telstroken uit te zetten, het aantal planten met een intact groeipunt te tellen en dit na een paar dagen te herhalen. Vervolgens kunt u de balans opmaken en, indien nodig, gebruik maken van de IRS-overzaaiapplicatie ter ondersteuning bij uw beslissing om al dan niet over te zaaien. Door de spreiding in de temperaturen op maaiveldniveau, is het verstandig om op ieder perceel met (bijna) bovenstaande bieten een telling uit te voeren.

Meer informatie vindt u in de teelthandleiding.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant