Bietenpercelen controleren op schieters

Op verschillende bietenpercelen worden de eerste schieters zichtbaar. Het advies is om uw bietenpercelen langs te lopen om deze schieters te verwijderen en het perceel, ook in de toekomst, op die manier vrij van onkruidbieten te houden.

Koudebehoefte nu niet de oorzaak
Aan de koudebehoefte, waardoor de plant wordt aangezet tot vernalisatie, is dit jaar in heel Nederland niet voldaan. Dat is in de regel de belangrijkste oorzaak van schietervorming. Het aantal dagen vanaf de eerste zaai dat de maximum dagtemperatuur onder de 12 graden Celsius lag, bleef echter ruim onder de 40. De moeizame start van het seizoen, waardoor de bieten een langzame kieming en beginontwikkeling hadden, is de belangrijkste oorzaak van schietervorming. Het tekort aan vocht, waardoor zaad lang droog lag, speelt daarbij een rol.

Hoe verwijderen?
Het controleren van de bietenpercelen op schieters is ieder jaar nuttig, ook om onkruidbieten uit voorgaande bietenteelten te verwijderen en de kans op nieuwe onkruidbieten in de komende jaren voor te zijn. Het is belangrijk om ook deze voor de bloei te verwijderen.
De beste manier om schieters te verwijderen is door ze, voor de bloei, uit de grond te trekken en de stengel te knakken. Jonge bietenplantjes kunnen nog met de hak worden verwijderd. Leg de schieters dan op het gewas neer zodat ze verdrogen. Door regelmatig te controleren op schieters kunt u voorkomen dat ze zaad produceren en laten vallen, waardoor onkruidbieten een probleem worden in de toekomst. Bij Conviso Smart-rassen is dit nog nadrukkelijker van belang omdat toekomstige onkruidbieten van dit type rassen zeer lastig te bestrijden zullen zijn.

Meer informatie vindt u in de IRS-teelthandleiding.

Houd percelen vrij van onkruidbieten door met enige regelmaat schieters voor de bloei te verwijderen.

Bietenpercelen controleren op schieters

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant