Benut de mogelijke voordelen van vroegbestelling suikerbietenzaad

Van 18 augustus tot en met 3 september opent Cosun Beet Company de jaarlijkse vroegbestelling suikerbietenzaad. Tijdens de vroegbestelperiode kan het zaad met korting besteld worden. Een ander voordeel is dat de beschikbaarheid van het gewenste ras dan ook zekerder is. Telers die van plan zijn volgend jaar weer een bestaand ras uit te zaaien, wordt daarom aanbevolen om van de vroegbestelling gebruik te maken.

Wanneer wachten op laatbestelling?
Nadeel van de vroegbestelling is dat de rassenkeuze bepaald moet worden op basis van de cijfers uit de voorgaande jaren (2017-2020). De resultaten van het rassenonderzoek 2021 zijn pas in november bekend. Vooral de cijfers van nieuwe kandidaatrassen kunnen hierdoor nog veranderen. Van deze kandidaten zijn nu slechts de tweejarige cijfers bekend. Deze zijn terug te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2021. Ze geven wel een goede indicatie wat van deze rassen verwacht kan worden. In de ene resistentiecategorie zit er voor 2022 meer in de pijplijn dan in de andere. In de Brochure Suikerbietenzaad kan per categorie bekeken worden of er tweedejaarsrassen bij zijn met interessante eigenschappen. De financiële opbrengst, resistentieniveaus (rhizoctonia- en/of aanvullende rhizomanieresistentie) en andere raseigenschappen (bijvoorbeeld bladgezondheid en suikergehalte) zijn daarbij van belang. Cosun heeft bij het bestelformulier een handig beslisschema toegevoegd, om de keuze tussen vroegbestelling of wachten op de nieuwe kandidaatrassen makkelijker te maken.

Verwachte progressie nieuwe kandidaatrassen
Alleen bij de rassen met rhizoctoniaresistentie worden nieuwe rassen verwacht met een hogere financiële opbrengst. Bij de overige rassen worden geen nieuwe rassen met een hogere financiële opbrengst verwacht. Enkele nieuwe rassen hebben mogelijk wel andere waardevolle eigenschappen, zoals een hoge bladgezondheid. Gegevens hierover komen echter pas eind 2021 beschikbaar. Vooral voor de rhizoctoniaresistentiecategorie kan het daarom lonen om te wachten op de hoofdbestelling. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat nieuwe rassen vaak beperkt leverbaar zijn, waardoor mogelijk later alsnog een bestaand ras gekozen moet worden. Daarom is het advies om (deels) al uit het huidige assortiment een keuze te maken in de vroegbestelling. Conviso Smart-rassen worden niet aangeboden via de vroegbestelling.

Kies de juiste resistentie en raseigenschappen
De keuze voor het ras hangt in de eerste plaats af van de resistentie die nodig is op het perceel waar in 2022 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst een belangrijke eigenschap. Bij een verwachte hoge druk van rhizoctonia en/of rhizomaniedoorbraak wordt aanbevolen om een ras met (zeer) goede resistentie te kiezen. Bij matig resistente rassen worden in de praktijk bij hoge ziektedruk soms respectievelijk rotte bieten of blinkers waargenomen. Het advies voor de keuze van een ras met partiële resistentie tegen bietencysteaaltjes is recent gewijzigd. Voor percelen met een waardplantenrotatie van 1 op 5 of krapper wordt aanbevolen een ras met partiële resistentie tegen bietencysteaaltjes te kiezen. Bij ruimere rotaties is het risico op opbrengstderving door bietencysteaaltjes aanzienlijk kleiner wat ruimte geeft om eventueel ook een rhizomanieras met interessante raseigenschappen in te zetten. Als cercosporabeheersing de laatste jaren erg moeizaam is geweest is het raadzaam een ras met een hoge bladgezondheid cercospora te kiezen.

Keuze zaadbehandeling en zaadhoeveelheid
Al het pillenzaad wordt standaard met het fungicide Tachigaren (hymexazool) geleverd. Het middel Vibrance SB is sinds 1 juni 2021 niet meer toegelaten. Eventueel overgebleven bietenzaad uit 2021 wat met Vibrance SB is behandeld mag daarom niet meer gebruikt worden in 2022. Indien problemen met bodeminsecten verwacht worden is zaad met Force leverbaar. Aanbevolen wordt om na te gaan of het nodig is om zaad met Force te bestellen.

Besteld zaad kan niet meer retour geleverd worden, daarom is het advies om niet meer zaad te bestellen dan nodig voor de uitzaai in 2022.

Gevoeligheid voor aphanomyces
Recent is gebleken dat het ras Caprianna KWS gevoelig is voor aantasting door aphanomyces. Om het risico op aantasting door aphanomyces te beperken kan dit ras daarom beter vermeden worden op zand- en dalgrond. Momenteel is onvoldoende informatie beschikbaar om de gevoeligheid voor aphanomyces van de andere rassen aan te geven. Hiervoor is nader onderzoek nodig.

In de vroegbestelling kunnen bekende rassen met korting besteld worden. Vooral voor telers die een ras nodig hebben met rhizoctoniaresistentie kan het lonen om (deels) op de hoofdbestelling te wachten, omdat er enkele veelbelovende nieuwe rassen verwacht worden en de keuzemogelijkheden in dit segment daarmee toenemen. Conviso Smart-rassen worden niet via de vroegbestelling aangeboden.

 

 

Benut de mogelijke voordelen van vroegbestelling suikerbietenzaad

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant