7.4 Productie

Versie: februari 2020

Het gewas is vanaf de groeipuntsdatum in volle productie. Het is dan namelijk in staat alle inval­lende straling te onderscheppen. De productiesnelheid is (bij afwezigheid van stress) nu voorname­lijk afhankelijk van de hoeveelheid straling die per tijdseenheid op het perceel valt. Van de geprodu­ceerde biomassa gaat er een steeds groter aandeel naar de wortelgroei en een kleiner deel naar de bovengrondse plant (zie figuur 7.3). De hoofdwortel wordt snel dikker en de opslag van suiker in de wortel begint.

De sterke dikteg­roei gaat door tot in de herfst. Ook de rest van het wortelstel­sel breidt zich nog uit. Op percelen met een goede bodemstructuur kunnen de wortels een diepte van meer dan 1,50 meter bereiken.

Om­streeks half augustus wordt de maximale hoeveelheid blad bereikt. Er worden daarna nog wel nieuwe blade­ren gevormd, maar vanaf de buitenkant van de kop beginnen bladeren af te sterven.

Figuur 7.3 Verloop van de groei van blad en wortel (bron: Jorritsma, 1984) en de gemid­delde hoeveelheid straling in Nederland in de periode 1961-1990 (bron: KNMI).

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant