Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar?
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009
Langdurige bewaring
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008
IRS presentatie
3 x 15 is mogelijk
Koppen/rooien/bewaring
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt