Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje
IRS Jaarverslag 2011
De teelt van suikerbieten voor vergisting
De Energieboerderij – samenvatting eindrapportage
De Energieboerderij – eindrapportage
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten
IRS Jaarverslag 2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999
Film: Promofilm Beet Europe
Film: van biet tot gehalte