Nieuws uit de bietenkliniek: horizontaal groeiende bieten

Horizontaal groeiende bieten kunnen door diverse problemen worden veroorzaakt. Op de wat zwaardere gronden hebben de omstandigheden in het voorjaar hier en daar geleid tot een harde, versmeerde zaaivoor. Op de lichtere gronden is aantasting door trichodoriden en een te lage pH een aantal keer vastgesteld. Als gevolg hiervan worden op meerdere percelen horizontaal groeiende bieten waargenomen. Dit vraagt extra aandacht bij de oogst.

Oorzaken
Een versmeerde zaaivoor wordt op klei- en zavelgronden hoofdzakelijk veroorzaakt door een te vochtige zaaivoor die vervolgens uitdroogt en hard wordt. Ook het droge weer in maart en de afwisseling met soms felle buien kan een rol spelen. Wortels komen niet door zo’n harde laag heen en volgen de zaaivoor totdat een onderbreking van deze harde laag verticale groei mogelijk maakt.


Foto 1.
Deze biet maakt nauwkeurig oogstwerk een uitdaging.

Aandacht bij oogst
Goed koppen en ontbladeren van horizontaal gegroeide bieten is lastig (zie foto 1). Het verlies aan bieten door te diep koppen kan financiële gevolgen hebben. Langzaam rijden en toezien dat het kopmes de horizontale bieten niet in de lengte doorsnijdt, zijn aandachtspunten in deze situaties. Bovendien kan een te hoge druk op de tasters de bieten afbreken of opzij schuiven.

Foto 2. Horizontaal groeiende bieten. Als het wortelstelsel een weg naar beneden gevonden heeft, blijven deze planten goed bij met de groei.

Nieuws uit de bietenkliniek: horizontaal groeiende bieten

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant