Niet te lang wachten met afdekken met vliesdoek

De actuele weersverwachtingen gaan uit van regelmatig neerslag komend weekend en volgende week. Het advies aan telers die de bieten nog niet geleverd hebben en hun bietenhoop nog niet hebben afgedekt met vliesdoek is om dat de komende dagen te doen om de hoop droog te houden. Naast rooikwaliteit en gezondheid van de bieten speelt koel, vorstvrij en droog bewaren een belangrijke rol bij het beperken van de kwaliteitsverliezen tijdens de bewaring.

Bewaaradvies neerslag
Het bewaaradvies neerslag wat vorig jaar november beschikbaar is gekomen geeft voor vrijwel heel Nederland het advies om de bietenhopen af te dekken met vliesdoek om de bieten droog te houden. Het droog houden van de bieten tijdens bewaring heeft voordelen, vooral voor bieten die langer dan twee weken bewaard worden. Bij droog bewaren blijft doorgaans het suikergehalte beter op peil, neemt het tarrapercentage wat af en is minder snel kans op schimmelgroei. Droog houden van de hoop is mogelijk door deze af te dekken met vliesdoek, bijvoorbeeld Toptex. Voor een optimaal resultaat is het van belang om de hoop afgedekt te hebben voordat neerslag van betekenis gaat vallen. Normaal gezien kan het vliesdoek tot aan het moment van verladen op de hoop blijven liggen, ook als het weer droog wordt.

Bij vorst aanvullend afdekken nodig
Vliesdoek alleen is onvoldoende als vorstbescherming. Als het bewaaradvies vorst aangeeft dat vorstbeschermende maatregelen nodig zijn dan is het advies om winddichtmateriaal op de hoop te leggen. Bij hopen die al met vliesdoek zijn afgedekt kan dat bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van Jupettes op het vliesdoek of door een extra laag met plastic folie over het vliesdoek heen te trekken. Dit winddichtmateriaal dient na de vorstperiode weer verwijderd te worden om een snel oplopende temperatuur in de hoop te voorkomen.

Kijk voor verdere informatie over de bewaring van suikerbieten in de IRS teelthandleiding.


Via het bewaaradvies neerslag is een locatiespecifiek advies te raadplegen met betrekking tot het al dan niet droog afdekken van de bietenhoop in verband met de verwachte hoeveelheid neerslag in de aankomende vijf dagen.

Niet te lang wachten met afdekken met vliesdoek

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant