Laat de bladschimmels niet ontsnappen!

Inmiddels zijn op veel percelen een of twee bespuitingen tegen bladschimmels uitgevoerd. Ook zijn er percelen die voor de derde keer gespoten zijn of waar binnenkort de derde bespuiting zal volgen. De afgelopen weken zijn er veel dagen met hoge luchtvochtigheid in combinatie met temperaturen boven de 20°C geweest. Hierdoor is het weer voor zowel cercospora als stemphylium op veel percelen gunstig voor infectie geweest.

Infectiewaarden
Op een aantal percelen geven de sensoren hoge infectiewaarden aan voor beide bladschimmels. Op heel veel percelen geven de sensoren lage tot matige infectiewaarden aan. Deze situatie doet denken aan het jaar 2021 toen het ook droog was waardoor op warme dagen de luchtvochtigheid te laag was voor infectie. Echter, als de nachten langer worden en de dauwperioden langer, zal er ook bij lage of matige infectiewaarden, zeker als deze op veel dagen vallen, veel infectie door cercospora kunnen optreden.

Aantasting cercospora
Met name cercospora is op veel percelen nu te vinden. Op de IRS-proefvelden is op de onbehandelde veldjes de aantasting inmiddels fors toegenomen, hoewel het van een afstandje er nog mooi groen uitziet. De veldjes die gespoten worden met fungiciden hebben veel minder aantasting, maar zien er van een afstandje hetzelfde uit. Dat geeft aan hoe verraderlijk het op dit moment is. De vlekjes die nu te zien zijn, komen uit de succesvolle infectie van 2 tot 3 weken geleden. Daar zullen er de komende weken nog veel meer bijkomen, zodat er een versnelling in de aantasting ontstaat (zie figuur 1). De beste strategie is, om het aantal vlekjes zo laag mogelijk te houden. Dat kan dus betekenen dat er nu nog een bespuiting uitgevoerd moet worden om de schade te beperken.


Figuur 1. Het typische verloop van de cercospora-aantasting op het proefveld in Roggel (Limburg) in 2018. Tot eind augustus zijn ondanks 3 bespuitingen (de 4de was 12 september) de visuele verschillen heel klein. Het uiteindelijke resultaat in het najaar was groot doordat cercosporavlekjes tot 2 weken na infectie pas zichtbaar worden. Standaard strategie: 4 bespuitingen op 20 juni, 19 juli, 14 augustus en 12 september. De strategie voor minder gevoelige cercospora had bespuitingen op dezelfde dagen, maar werd er bij elke bespuiting 0,4 L/ha Promotor toegevoegd en op 19 juli werd gespoten met de volle dosering van twee middelen die een verschillend triazool bevatten. De suikeropbrengst van de ‘Cercospora strategie minder gevoelige cercospora’ was 1,4 t/ha hoger dan die van de ‘Standaard strategie’ en 2,4 t/ha hoger dan de ‘Onbehandelde controle’.

Welke percelen spuiten?
Voor percelen die voor de eerste helft van de eerste ronde geleverd moeten worden, is het niet nodig om nog een bespuiting uit te voeren. Ondanks de toenemende aantasting zal daar in de meeste gevallen geen opbrengstderving door bladschimmels optreden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de veiligheidstermijn van de middelen. Met name percelen voor oogst midden en laat in de campagne hebben baat bij goede opvolging van de bespuitingen tegen bladschimmels. Door de lange symptoomloze periode tussen infectie en het verschijnen van de vlekjes als gevolg van die infectie (circa 2 weken) is het zaak om verrassingen te voorkomen. Aantasting die eenmaal aanwezig is, is niet meer tegen te gaan.

Wanneer spuiten?
Voer een fungicidenbespuiting uit op rechtopstaand, fris blad. Bietenblad dat slap hangt, neemt fungiciden minder goed op. Spuit fungiciden op een droog gewas en houd rekening met een aandroogtijd van 1-2 uur, waarbij het blad fris en rechtop moet staan. Streef naar een zo goed mogelijke indringing en bedekking van het gewas. Vaak is spuiten met 300 liter water per hectare voldoende om een goede verdeling van het fungicide te krijgen.

Middelenkeuze en veiligheidstermijn
Wissel middelen bij meerdere bespuitingen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen (zie ook de eerdere berichten over vergroten effectiviteit en herhalen van de bespuitingen). Houd bij een bespuiting rekening met de etiketten van de middelen, het gebruiksadvies en welk middel u al hebt gebruikt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de bladschimmelpagina. Let vanaf nu ook op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum.

De veiligheidstermijnen (wachttijden tussen laatste bespuiting en de oogst) voor de middelen zijn:

  • 21 dagen voor Sphere en Difure Solo;
  • 28 dagen voor Retengo Plust, Borgi, Score 250 EC, Mavita 250 EC en Spyrale;
  • 35 dagen voor Bicanta en Mirador Xtra.

Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.

Laat de bladschimmels niet ontsnappen!

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant