Hulpmiddelen bij het beoordelen van de rooikwaliteit

‘Héle biet, géén groen’ is nog altijd het motto wat van toepassing is bij de oogst van suikerbieten. Dit betekent dat de volledige biet inclusief kop en punt, maar exclusief het groene loof en bladstelen geleverd kan worden. Doordat de oogst machinaal plaatsvindt en reiniging van grondtarra nodig is, is het haast onmogelijk om de bieten daadwerkelijk ongeschonden te leveren. Daardoor dient de focus tijdens de oogst te liggen op het beperken van de bietverliezen, zodat maximaal geleverd wordt wat aan bieten gegroeid is, zie ook ‘Rooiverlies beperken bij door aphanomyces aangetaste bieten’. Er zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar die zowel de teler als de rooiermachinist kunnen helpen bij het beoordelen van de rooikwaliteit.

Kop- en Puntmaatje
Beide kanten van dit flexibele kunststof plaatje op A5-formaat zijn benut. Op de ene kant staat het ‘Kopmaatje’ en op de andere kant het ‘Puntmaatje’. Dit hulpmiddel is de afgelopen jaren door de agrarische dienst van Cosun Beet Company beschikbaar gesteld aan alle loonwerkers die bieten rooien en zelfrooiende telers.


Het Kopmaatje geeft in groene kleur het praktijkadvies van het IRS: minstens 90% van de bieten goed koppen, maximaal 5% met bladstelen en 5% te diep gekopt. In rood staan de gebieden om bij weg te blijven: bieten met bladstelen langer dan 2 centimeter en extreem diep gekopte bieten, herkenbaar aan de vaatbundels in het snijvlak. Met de tabel is gelijk in te schatten hoe hoog het verlies door te diep koppen is. De inkeping aan de lange kant is een hulpmiddel om te bepalen of de bladstelen korter dan 2 centimeter zijn.


Het Puntmaatje geeft de keuze tussen schatten of exact bepalen van de puntbreuk. Voor de schatting is een tabel opgenomen. Hoe meer bieten met de punt er nog aan, hoe lager het verlies door puntbreuk. Bij puntbreuk met een diameter kleiner dan 2 centimeter is het verlies verwaarloosbaar. Het gat met een diameter van 2 centimeter helpt hierbij. Het Puntmaatje kan hiermee ook opgehangen worden in de cabine van de rooier.

App
Voor de exacte bepaling van bietverliezen gebruikt u de IRS-app. Met een QR-code is deze te openen op de smartphone. Meet van 20 representatieve bieten de diameter van de puntbreuk; gebruik hiervoor de uitsparing en maatverdeling op het Puntmaatje of een schuif- of rolmaat. Door deze waarden in te voeren in de app, worden de verliezen berekend. De uitkomst is ook op te slaan. Ook getallen voor kopverlies en verlies aan hele bieten zijn in te voeren. De uitkomst wordt uitgedrukt in ton bietverlies per hectare. Met een waardering in stoplichtkleuren is snel te zien wat goed gaat en waar nog kansen liggen voor verbetering.


Dit hulpmiddel is ook als applicatie op de computer te benaderen: https://www.irs.nl/oogstverliezen

Rooicheck
De agrarische dienst van Cosun Beet Company zet rooichecks in om een nog betere rooikwaliteit te stimuleren. Vooral om de uitschieters in rooiverliezen te beperken. Neem contact op met uw contactpersoon bij de agrarische dienst om samen het rooien ter plekke door te nemen en te zoeken naar mogelijke verbeterpunten in rooikwaliteit.

Hulpmiddelen bij het beoordelen van de rooikwaliteit

Contactpersoon

Jan-Kees Boonman
Cichoreiteelt / oogsttechniek / innovatieve proefveldtechnieken / precisielandbouw

Mogelijk ook interessant