Bietenrooiers gewogen

Op 6 november 2019 is binnen het project Bewust Behoud Bodemstructuur een meetdag in Zeewolde gehouden waar diverse bietenrooiers zijn gewogen. De wegingen zijn bedoeld als input voor het programma Terranimo dat voor Nederlandse omstandigheden wordt ontwikkeld. Met Terranimo kan de bodemimpact van machines onder invloed van wisselende wiellasten, type banden, bandendruk en bodemsterkte worden gesimuleerd. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van een lagere bandendruk of een ander type band op de bodem in kaart worden gebracht. Er zijn meerdere metingen verricht per machine: leeg, met volle bunker, losband uitgeklapt en gevuld, met ontbladeraar en rooiunit op de grond. In de onderstaande tabellen zijn de gewichten opgenomen. Rooiers kunnen worden uitgerust met technieken die de gewichtsverdeling tijdens het rooien kunnen bijsturen, om een gelijkmatigere druk op de bodem te krijgen.

Om de wiellasten te wegen zijn digitale en analoge weegplaten gebruikt met een bereik van 10 ton. Omdat enkele wiellasten boven deze grenswaarde uitkwamen, zijn de analoge weegplaten gevalideerd om de betrouwbaarheid van gewichten boven de 10 ton te staven. Hieruit is geconstateerd dat de werkelijke gewichten boven de 10 ton in alle gevallen circa 250 kg lager lagen. De gewichten waar dit mogelijk voor geldt, zijn voorzien van een voetnoot (zie tabellen). 

Bandenfabrikant Michelin was deze dag aanwezig om samen met het IRS de wegingen uit te voeren.

Een impressie van de meetdag vind u op het Youtube kanaal van IRS of in (de) onderstaande video/link.


De meetdag werd georganiseerd bij Loonbedrijf Hut in Zeewolde. (Foto: Suiker Unie)


Op het bietenperceel werden aanwezigen door experts ‘meegenomen’ in de bodem. (Foto: Suiker Unie)

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant