Lessen van buitenlandse instituten

Iedere twee jaar komen onderzoekers van suikerbieteninstituten, kweekbedrijven en universiteiten bijeen op het IIRB-congres om de laatste onderzoeksresultaten aan elkaar te presenteren. In dit artikel leest u meer over een aantal bijzonder interessante innovaties en onderwerpen die aan bod gekomen zijn op het congres afgelopen juni.

Uitgelicht: Cosun_magazine_nr5_2022_pag12&13 - IRS informatie_IIRB

Contactpersoon

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant