Infokaart beheersing slakken

In het kader van het project Biet & Biodiversiteit is door CLM in samenwerking met IRS, Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) en Delphy een infokaart gemaakt voor de beheersing van slakken. Hierin staan preventieve maatregelen om slakkenschade in de bietenteelt te verminderen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Uitgelicht: Preventie-slakken-(Akkerleven)

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant