Een effectieve onkruidbestrijding is cruciaal

In elke teelt is het belangrijk de zaadvorming van onkruiden te voorkomen. Ook wortelonkruiden en aardappelopslag moeten worden bestreden. Door goed onkruidmanagement worden problemen voor nu en later beperkt. Naast volveldsbespuitingen met herbiciden zijn aanvullende maatregelen beschikbaar. De beschreven ontwikkelingen maken een integrale aanpak mogelijk. Deze zaken zijn te zien op de Groeikracht Cosun Onkruid Platforms.

Uitgelicht: COS240401_Cosun_Magazine_nr 2 DEF_Part2

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant