Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Kader: ‘Dàg, Onkruid 2021!’
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden
Het rendement van de suikerbietenteelt
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester