Poster: Integrale aanpak onkruidbeheersing
IIRB-congres over innovatief onderzoek
Interessant toekomstgericht evenement
Een effectieve onkruidbestrijding is cruciaal
Poster: Resistent raaigras: een serieus probleem in een bouwplan
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2024
Resistent raaigras, een hardnekkig probleem
Bietenjaar 2022
Chemische bestrijding van raaigras in pottenproef in 2022
Nieuwsflitsen 2023
Onkruidbeheersing blijft een uitdaging
Geslaagde praktijkdag suikerbieten