Poster: Effecten van verschillende stikstofbemestingstechnieken op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten

In 2022 en in 2023 is een proefveld in Westmaas aangelegd waarin de stikstofbemesting op verschillende manieren is uitgevoerd.
Dit onderzoek heeft als doel om het advies voor rijenbemesting te actualiseren en om na te gaan of timing en methode van bemesten van invloed zijn op de groei, opbrengst en kwaliteit van het gewas. Op basis van de eerste twee jaar is vooral een effect van het weer te zien.
Onder de droge omstandigheden na het zaaien in 2023, zorgde rijenbemesting voor een duidelijk beter resultaat. Kunstmestkorrels bleven enkele weken op de grond liggen. In 2022 traden er geen verschillen tussen deze twee methoden op, maar leverde spaakwielbemesting in het zesbladstadium een duidelijke opbrengstverhoging op. Het onderzoek wordt dit jaar herhaald en daarna in een rapport verwerkt.

De originele titel van deze Engelstalige poster is: ‘Effects of different nitrogen fertilization strategies on sugar beet growth and yield’.

Uitgelicht: Effects of different nitrogen fertilization strategies on sugar beet growth and yield

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant