Onkruidbestrijding: resultaten proeven
Vergelingsziekte: aantasting voorkomen is niet mogelijk, beperken wel
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022
Aantasting door aphanomyces
Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Video ‘Vergelingsziekte’