Voor ieder perceel een passend ras
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid (<i>Myzus persicae</i>) and the black bean aphid (<i>Aphis fabae</i>) in sugar beets in the Netherlands in 2021
Optimale inzet van natuurlijke vijanden
Aphanomyces waar komt het vandaan en wat doen we er aan?
Onkruidbestrijding: resultaten proeven
Vergelingsziekte: aantasting voorkomen is niet mogelijk, beperken wel
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022
Aantasting door aphanomyces
Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten