Poster: Integrale aanpak onkruidbeheersing
Niet alle insecten zijn schadelijk, herkenning is cruciaal
Spaar de natuurlijke vijanden van luizen
Video: herkenning vliegende natuurlijke vijanden
Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (<em>Myzus persicae</em>), zwarte bonenluis (<em>Aphis fabae</em>) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2023
Presentatie: Antiluisdek gerst tegen bladluizen in suikerbieten
Herken schadelijke bodeminsecten
Poster: Een opkomende plaag in West-Europa: Bietenmotmonitoring in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Poster: Alternatieve teeltsystemen voor een toekomstige bietenteelt.
Innovatie voor een rendabele en milieubewuste beheersing van bladschimmels in suikerbieten
Poster: Multiplex PCR en Luminex xTAG voor simultane detectie van meerdere vergelingsvirussen
IIRB-congres over innovatief onderzoek