“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Voldoende groen tot aan de oogst
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Toetsing (<em>Meloidogyne fallax</em>) resistentie in suikerbiet
Controleren en op tijd ingrijpen
IRS Jaarverslag 2022 online
Video: Herkenning van bodeminsecten
Bladluiswaarschuwingsdienst 2021