Nieuws uit de bietenkliniek: er zijn weer blinkers waargenomen!

Inmiddels zijn de symptomen van rhizomanie, de zogenaamde blinkers, weer te zien. Hoe verder het seizoen vordert, hoe duidelijker de symptomen van zieke planten opvallen. Deze symptomen zijn:

  • (licht)geel blad met een gestrekte, steile bladsteel, waardoor de bladeren meestal boven het gewas uitsteken (foto 1). Let op! Als er veel blinkers bij elkaar staan vallen ze veel minder goed op;

Foto 1. Geel blad met een gestrekte, steile bladsteel is een symptoom van blinkers.

  • een ingesnoerde wortel met een wortelbaard (foto 2);

Foto 2. Een ingesnoerde wortel met een wortelbaard als gevolg van rhizomanie

Foto 3. Vaatbundels in de biet zijn bruin verkleurd als gevolg van rhizomanie

In alle gebieden in Nederland komen varianten van het rhizomanievirus voor die de resistentie van het meest gebruikte resistentiegen tegen rhizomanie (Rz-1) kunnen doorbreken. De rassen met aanvullende resistentie bevatten twee resistentiegenen (Rz-1 en Rz-2), die de nieuwe varianten kunnen beheersen. Wanneer er in rassen zonder deze aanvullende resistentie (dus alleen met Rz1) symptomen van rhizomanie te zien zijn bij veel planten op een perceel (>2-5%), of bij planten in plekken en/of stroken, dan is een resistentiedoorbrekende variant van het rhizomanievirus op het perceel aanwezig en kunt u in het vervolg beter kiezen voor een ras met aanvullende resistentie (Rz1 + Rz2). Deze hebben een vermelding ‘matig’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ in de kolom ‘aanvullende resistentie’ op de rassenlijst. Op percelen met een gemiddelde tot zware besmetting van een resistentiedoorbrekende variant kunnen ook in aanvullend resistente rassen met de vermelding ‘matig’ blinkers worden waargenomen. Meestal betreft het dan individuele planten. Hoe de resistentie wordt bepaald, kunt u in de video ‘Bepaling mate van aanvullende resistentie van rhizomanieresistente rassen’ zien.

Nieuws uit de bietenkliniek: er zijn weer blinkers waargenomen!

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant