Leerzame Innovatiedag Bodem in Lelystad

Op 9 september 2022 hield Cumela, samen met de partners van het project Bewust Behoud Bodemstructuur, de ‘Innovatiedag Bodem’ op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie in Lelystad. De partners zijn, naast Cumela, Fedecom, Wageningen University and Research, LTO, Cosun Beet Company en IRS. Op deze Innovatiedag kregen loonwerkers, veehouders, akkerbouwers en mechanisatiespecialisten in uiteenlopende workshops kennis, praktische tips en instrumenten aangereikt. De workshops gingen over bodemdruk, banden, bodemprofielen en grondbewerking. In dit bericht een korte impressie. 

Uitleg over handige tools ter voorkoming van verdichting en voor gericht bodemadvies
André van Valen (IRS) vertelde namens de partners van het project Bewust Behoud Bodemstructuur in een workshop over de tool Terranimo. Alvorens dieper in te gaan op de tool om bodemverdichting in beeld te brengen, ging André in op bodemverdichting, ondergrondverdichting en preventie daarvan.


Terranimo is een risico-beoordelingstool om verticale spanningen te vergelijken met de bodemsterkte. Het programma kan de impact van een machine op de bodem visualiseren, want de verhouding tussen grondspanning en bodemsterkte bepaalt of verdichting optreedt. Door aanpassingen te doen aan bandenkeuze, bandspanning en wiellasten kan het effect bekeken worden van dergelijke aanpassingen. In kleine groepjes werden volop vragen gesteld en gediscussieerd over het onderwerp en de tool. Wie na wil lezen wat er gepresenteerd is, kan onderaan dit bericht de pdf van de presentatie bekijken.

Grondbewerking en opheffen verdichting 
Als er toch ondergrondverdichting is ontstaan zijn er diverse mogelijkheden om deze op te lossen. Opheffen van storende lagen of verdichting in de bouwvoor kan door bijvoorbeeld een bouwvoorlichter of een grondbeluchtingsmachine in te zetten. Jan Kroosenbrink (Kverneland) gaf uitleg bij een dergelijke machine. Daarbij kan met twee verschillende tanden gewerkt worden, de ‘low-disturbant’ laat de bovenlaag intact. Hij benadrukte dat de nalooprol heel belangrijk is voor het weer aandrukken van de bovengrond.


Derk van Balen (WUR) vertelde over onderzoek waarin gekeken wordt of ondergrondverdichtingen opgelost kunnen worden door pendelaars (regenwormen) na te bootsen. Daarvoor is een machine ontwikkeld waar of met steenboren of met schroefboren gaten geboord kunnen worden tot wel 1 meter diepte.


Gekeken wordt of de gaten van de steenboren voldoende stabiel in de tijd zijn. De gaten van de schroefboren worden in 75 cm bij 75 cm geboord. Het gat wordt vervolgens gevuld met tweeënhalve liter drainagezand of, in dit geval, compost.


Hoe de machine werkt is goed te zien in deze wat oudere video:

Jan Holwerda (Michelin) gaf uitleg over de juiste band, de bandspanning en de invloed hiervan op de ondergrond.


Dat deden ze aan de hand van twee profielkuilen waar met twee verschillende banden en bandspanningen over heen gereden was.  


De impact van bandspanning op trekkracht, insporing en brandstofverbruik is eerder al meerdere keren gedemonstreerd. Zie onder andere deze video ‘Haal meer uit banden’:

Mobiel bodemdruk meetsysteem
Het realtime meten van bodemdruk in de bodem met een mobiel meetsysteem werd door Kees Westerdijk (Aeres Hogeschool Dronten) toegelicht. De druk wordt op verschillende dieptes in de bodem gemeten wanneer er een tractor overheen rijdt. Hiervoor worden op verschillende dieptes schuin gaten geboord en daar wordt een buis met aan het einde een flexibel stukje slang gevuld met water in gestoken. 

Westerdijk gaf aan dat de in de bouwvoor 1 bar in de grond de kritische grens is. Onder de bouwvoor is die grens <0,5 bar in de grond. 

Bodem, gewas en beworteling
Door Van Tafel naar Kavel, Aequator en Coen ter Berg werd bij profielkuilen uitleg gegeven hoe telers hun eigen bodemprofiel kunnen beoordelen. Albert Jan Olijve (Van Tafel naar Kavel) gaf aan dat er in het project ‘Zicht op bodemstructuur’ een gids is ontwikkeld voor 3 varianten van bodems in Flevoland. In verschillende profielkuilen werd de invloed van gewas en beworteling op de bodemstructuur bekeken. De Agrarische Dienst van Cosun Beet Company heeft in samenwerking met Coen ter Berg een methode om de bodemconditie te beoordelen geschikt gemaakt voor alle Nederlandse grondsoorten. Deze gids en een video hoe de gids te gebruiken zijn te vinden op https://www.cosunleden.nl/teelt/bodemconditie Rupstechnologie en CEMOS bodemdruk management

Simon Zwieverink (Productmanager Claas bij Kamps de Wild) vertelde over het CEMOS tractormanagementsysteem. CEMOS is een bestuurders optimalisatie pakket en dient ter ondersteuning van de chauffeur. Volgens Claas kan hierbij fors bespaard worden op het brandstofverbruik en kan de oppervlaktecapaciteit output verhoogd worden. CEMOS is nieuwe technologie van Claas om de bodem te sparen.  Daarnaast werd de TerraTrac op een Claas Axion 900 getoond.

Uitgelicht: VanValen-7-Terranimo Innovatiedag Bodem 09-09-2022

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant