Benut vroegbestelling suikerbietenzaad, vooral dit jaar

Van 11 tot en met 25 september opent Cosun Beet Company de jaarlijkse vroegbestelling suikerbietenzaad. Tijdens de vroegbestelperiode kan het zaad met korting besteld worden. Een ander voordeel is een grotere kans dat het gewenste ras te bestellen is. Dat laatste kan dit jaar vooral van belang zijn vanwege mogelijk beperkte beschikbaarheid van enkele rassen voor het volgende teeltseizoen.

Mogelijk beperkte beschikbaarheid
In het voorjaar is in Noord-Italië bij enkele zaadbedrijven schade aan de zaadvermeerderingsvelden ontstaan door hevige regenval en overstromingen. Hierdoor zijn bij sommige rassen mogelijk niet de eerder geplande hoeveelheden zaad te leveren. Vanwege de kans op beperkte beschikbaarheid van sommige rassen is het zaak gebruik te maken van de vroegbestelling om zekerder te zijn van levering van het gewenste zaad in 2024.

Weinig nieuwkomers op Rassenlijst 2024
Er zullen maximaal drie nieuwe rassen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2024 verschijnen. Daarbij zijn helaas geen nieuwe rassen met bietencysteaaltjesresistentie, waardoor de keuze in dit segment vooralsnog beperkt blijft. De gegevens van de rassen, inclusief de tweejarige cijfers van de drie kandidaatrassen, zijn terug te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2023. In december wordt de keuze mogelijk wel wat ruimer met de komst van enkele rassen die dan twee jaar onderzocht zijn, alhoewel van deze rassen dan slechts kleinere hoeveelheden per teler te bestellen zullen zijn om eerst praktijkervaring met deze nieuwkomers op te kunnen doen. Telers zullen dus voor seizoen 2024 voor het grootste deel een keuze moeten maken uit het al bestaande rassenaanbod. Een reden te meer om dit jaar zoveel mogelijk gebruik te maken van de vroegbestelling.

Kies de juiste resistentie en raseigenschappen
Bepaal de keuze voor het ras in de eerste plaats op basis van de resistentie die nodig is op het perceel waar in 2024 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst een belangrijke eigenschap. Bij een verwachte hoge druk van rhizoctonia en/of rhizomaniedoorbraak wordt aanbevolen om een ras met (zeer) goede resistentie te kiezen. Bij matig resistente rassen worden in de praktijk bij hoge ziektedruk soms respectievelijk rotte bieten of blinkers waargenomen. Voor percelen met een waardplantenrotatie van 1 op 5 of krapper wordt aanbevolen een ras met partiële resistentie tegen bietencysteaaltjes te kiezen. Bij ruimere rotaties is het risico op opbrengstderving door bietencysteaaltjes aanzienlijk kleiner wat ruimte geeft om eventueel ook een rhizomanieras met interessante raseigenschappen in te zetten. Als cercosporabeheersing de laatste jaren erg moeizaam is geweest is het raadzaam een ras met een (zeer) hoge bladgezondheid cercospora te kiezen. Voor percelen met probleemonkruiden of onkruidbieten kan een Conviso Smart-ras uitkomst bieden.

Keuze zaadbehandeling en zaadhoeveelheid
Al het pillenzaad wordt standaard met het fungicide Tachigaren (hymexazool) geleverd. Indien problemen met bodeminsecten verwacht worden is zaad met Force leverbaar. Aanbevolen wordt om na te gaan of het nodig is om zaad met Force te bestellen.

Besteld zaad kan niet meer retour geleverd worden, daarom is het advies om niet meer zaad te bestellen dan nodig voor de uitzaai in 2024.


In de vroegbestelling kunnen bekende rassen met korting besteld worden.

 

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant