Actuele bladschimmelsituatie: Schematische weergave bladschimmelbeheersing en de naderende oogst
Geslaagde en informatieve praktijkdag suikerbieten  
Benut vroegbestelling suikerbietenzaad, vooral dit jaar
Geelverkleuring kent diverse oorzaken
Uitnodiging Praktijkdag Suikerbieten te Westmaas – 31 augustus 2023
Bladschimmelstrategie bij vroege oogst
Actuele bladluissituatie
Verbeteren bladschimmelbeheersing
Hoge infectiekansen cercospora
Niet alle bladvlekken zijn bladschimmels
Volop aandacht voor onkruidbeheersing
Hanteer de laagste schadedrempel groene bladluizen als het gewas nog niet gesloten is