Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten

In de Flevopolders wordt na de teelt van aardappelen en voorafgaand aan de teelt van suikerbieten vaak gekozen voor een niet-kerende grondbewerking. Omdat de aardappelen dan boven in de grond blijven zitten, is de kans op bevriezen groter. Het vermoeden bestaat dat de niet-kerende grondbewerking zorgt voor een daling van de wortel- en suikeropbrengst van de bieten. Uit dit onderzoek bleek dat een niet-kerende hoofdgrondbewerking in het najaar zorgt voor een verminderde kans op veel aardappelopslag in het volggewas. Er was geen significant verschil in financiële opbrengst tussen de diverse vormen (kerend en niet-kerend) van grondbewerking.

Uitgelicht: Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant