Korstvorming kan opkomst belemmeren

Door de pleksgewijs flinke neerslag die is gevallen, kan op slempgevoelige percelen een korst ontstaan bij het opdrogen van de grond. Op percelen die bovenop al opgrijzen, wordt dit langzaam maar zeker zichtbaar. Bietenplantjes die nog niet boven staan kunnen moeite hebben om door deze korst te breken. Een korst met voldoende scheuren geeft het plantje nog de mogelijkheid om zelf een weg naar boven te vinden. Een dikkere korst of een korst zonder scheuren kan de opkomst behoorlijk belemmeren. Er zijn enkele maatregelen te nemen om de korst te breken.  

 Mechanische mogelijkheden
Het mechanisch breken van de korst kan het beste in de vroege ochtend plaatsvinden wanneer de grond vaak wat zachter is. Houd er wel rekening mee dat jonge plantjes die net boven staan of zich in de korst bevinden, gemakkelijk beschadigen. Ook is het belangrijk om te voorkomen dat de korst tijdens het breken gaat schuiven. Plantjes breken hierdoor snel af. Een goede timing is dus belangrijk; als de meeste plantjes tegen de korst staan, komen ze na een bewerking bovendien gelijkmatig op. 

De velg van een kruiwagenwiel, voorzien van hoekijzers, gaf in een door het IRS uitgevoerde proef de beste resultaten. Ook dieptewieltjes, zoals Farmflexbandjes, leveren redelijk goed werk. Met zaaielementen zonder kouter en de inzet van een wiedeg zijn eveneens goede praktijkervaringen opgedaan. Dit heeft een positief effect zo lang de korst niet te dik is. 

Inzetten van cambridgerollen is het meest effectief als het zaaibed vlak is. Op ongelijk liggende grond kan de rol pleksgewijs te veel druk uitoefenen en op andere plekken over de korst heen rollen. Belangrijk blijft om tijdens het korstbreken te controleren of de bietenplantjes niet beschadigen. Stem de intensiteit of rijsnelheid hier op af. 

 Opkomstberegening als maatregel
Regen houdt de korst zacht en geeft bietenplantjes de mogelijkheid om boven te komen. Wanneer er op de langere termijn geen regen wordt verwacht, kan beregenen een oplossing zijn. Wacht hier niet te lang mee, zodat plantjes niet te lang tegen de korst hoeven te duwen. 

Een gift van zo’n 10 millimeter is voldoende als de bieten op het punt van doorkomen staan. Beregen bij weinig wind en zorg voor een fijne druppel. Vaak is het nodig om het beregenen te herhalen om de meeste plantjes boven te krijgen. Als de kieming egaal is verlopen, kan een goede timing alle plantjes tegelijk doen doorkomen. Hoewel beregenen voor een goede opkomst een kostbare aangelegenheid is, kan het wel nodig zijn als mechanisch ingrijpen te riskant is of wanneer de korst te fors is. 

Overzaaien
Overzaaien is een dure maatregel en is niet snel rendabel. Als u hierover twijfelt kan de overzaaimodule helpen om de juiste beslissing te maken. Stel de beslissing om over te zaaien niet te lang uit om opbrengstverliezen te beperken. 

Meer informatie over korstvorming en maatregelen vindt u in de teelthandleiding 

 

Foto 1. Bij voldoende scheuren kan het plantje vaak een weg naar de oppervlakte zoeken. 

Foto 2. De velg van een kruiwagenwiel met opgelaste hoekijzers is een relatief eenvoudige constructie om effectief de korst te breken.  

Korstvorming kan opkomst belemmeren

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant