IIRB-congres over innovatief onderzoek
Interessant toekomstgericht evenement
Poster: Effecten van natriumbemesting in suikerbieten op zandgronden in Nederland
Poster: Effecten van verschillende stikstofbemestingstechnieken op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten
Natriumbemesting op zandgronden zinvol
Bietenjaar 2022
Hoe zit dat met nitraat?
Nieuwsflitsen 2023
Maatregelen om stikstofverliezen te beperken
Maatregelen rond nitraat op een rij
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte