Op tijd stikstof geven

Op veel percelen staan de bieten nog in een jong groeistadium. De ontwikkeling kan echter snel verlopen bij de huidige temperaturen. Wanneer er nog een stikstofbemesting nodig is, dient zich het moment aan om dit te doen.

Negatief effect
Te lang wachten met de tweede gift kan namelijk voor een te hoog stikstofaanbod zorgen vanaf augustus. Dat is de maand waarin de in de grond beschikbare stikstof grotendeels opgenomen moet zijn en het loofpakket de maximale grootte bereikt. Is er halverwege augustus nog veel van de gegeven stikstof beschikbaar, dan heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling van het suikergehalte.

Geschikte tijdstip
Een tweede stikstofgift kan zonder problemen in juni gegeven worden. Het is dan echter wel belangrijk dat een korrelmeststof snel kan oplossen. Als het droog blijft, gebeurt dit pas na neerslag, waardoor het vrijkomen te laat kan plaatsvinden. Daarom is het advies om de tweede gift uiterlijk eind mei te geven. Voor een vloeibare meststof is dit ook een geschikt moment, omdat latere warme en droge omstandigheden voor ammoniakvervluchtiging kunnen zorgen.

In het algemeen wordt het zesbladstadium als geschikt moment aangehouden. Wacht vooral niet tot het gewas (bijna) gesloten is. Dan kan de tweede gift meer kosten dan het oplevert.

Meer informatie
Meer informatie over stikstofbemesting kunt u lezen in de Teelthandleiding ‘Stikstofbemesting’.

Het is belangrijk dat de totale stikstofgift halverwege augustus door het gewas is opgenomen. Het gewas kan dan suiker gaan opslaan in de wortel.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant