Mogelijk nachtvorst op komst

Volgende week wordt voor een groot deel van Nederland kans op (nacht-)vorst verwacht. Neem geen risico en dek de bietenhoop af vóórdat het gaat vriezen.  

Indien nog bieten geleverd gaan worden is het belangrijk om de komende dagen de weersvooruitzichten voor uw locatie goed in de gaten te houden en uw bietenhoop tijdig tegen vorst te beschermen. Raadpleeg daarvoor dagelijks het IRS bewaaradvies vorst. Voor temperaturen tot -6°C is afdekken met een laag landbouwplastic of bietendoek doorgaans voldoende.  

Vliesdoek onvoldoende tegen vorst
Houd er rekening mee dat hopen die eventueel al met vliesdoek, zoals Toptex, zijn afgedekt niet afdoende tegen vorst beschermd kunnen zijn. Bieten onder Toptex bevriezen weliswaar minder snel doordat ze doorgaans droog zijn en de koude wind minder hard door de hoop heen waait, maar vorstschade kan onder Toptex toch ontstaan. Zeker als de temperaturen onder de -3°C zakken in combinatie met harde wind. Als de kans op deze weersomstandigheden reëel lijkt te zijn is het raadzaam om ook bij hopen die afgedekt zijn met vliesdoek/Toptex aanvullend een laag winddicht materiaal aan te brengen. Leg het afdekmateriaal goed vast met behulp van bevestigingsmaterialen, zoals bijvoorbeeld grindslurven en Treviralint om wegwaaien te voorkomen. Kijk voor nadere informatie en afdektips in de IRS teelthandleiding 

Tijdig weer openleggen
Na de vorstperiode dienen hopen die hermetisch zijn afgesloten met winddicht materiaal weer open gelegd te worden om broei in de hoop te voorkomen. 

Waar mogelijk rooien vóór de vorst
Een groot deel van het bietenareaal staat momenteel nog in de grond vanwege het gebrek aan rooibare dagen de afgelopen weken door het aanhoudend slechte weer. Mocht het de komende dagen mogelijk zijn om nog bieten te rooien dan is het aan te bevelen dit te doen voordat het gaat vriezen.  

Het advies is om geen vorstcodes of weigering van de partij te riskeren door de bieten te laten bevriezen. 

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant