Extra stikstofgift na hevige regen niet rendabel

Plaatselijk is er in de afgelopen weken veel regen gevallen. Dat roept nogal eens de vraag op of er geen stikstof is uitgespoeld en of een aanvullende gift gerechtvaardigd is. Dat blijkt niet nodig te zijn.

Daling suikergehalte
Wanneer de volledige stikstofgift al is gegeven, hoeft er geen extra bemesting te worden uitgevoerd. Deze extra stikstof drukt het suikergehalte doordat het gewas langer wordt aangezet tot bladproductie. Weliswaar is uit proeven gebleken dat de wortelopbrengst toeneemt, maar als het suikergehalte daalt leidt bijstrooien tot een negatief financieel resultaat. De in het bodemprofiel aanwezige minerale stikstof is voldoende om in de behoefte van het gewas te voorzien.

Niet rendabel
Enkele jaren geleden is de mogelijke meerwaarde van een bijbemesting met stikstof na regen onderzocht in Drenthe. Hier viel 200 millimeter in mei, waarvan het merendeel in een kort tijdsbestek. Ondanks de gelige gewasstand, stagnerende groei, de lage hoeveelheid minerale stikstof in het profiel en het positieve effect van extra stikstof op de loofgroei, had een aanvullende gift (40 tot 120 kg N per hectare) geen positief effect op de financiële opbrengst. Daarnaast kan een weelderig loofpakket de ontwikkeling van bladschimmels bevorderen. De gestegen stikstofprijzen maken dat een aanvullende stikstofbemesting financieel nog slechter uitpakt.

Meer informatie
Meer informatie over stikstofbemesting kunt u lezen in de Teelthandleiding ‘Stikstofbemesting’.


Een biet neemt de meeste stikstof op tot en met juli. Als alle stikstof al is gegeven, is een aanvullende stikstofgift niet rendabel, ook niet na veel neerslag.

Extra stikstofgift na hevige regen niet rendabel

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant