IRS App IRS Applicatie

Veelgestelde vragen » Rhizoctonia Terug »

helpt de resistentie tegen rhizoctonia ook tegen wortelbrand (kiemplantwegval)?

resistentie tegen rhizoctonia gaat pas werken vanaf het zes- tot achtbladstadium en werkt dus niet tegen kiemplantwegval. Om de schade door kiemplantwegval te beperken, zijn een goede bodemstructuur, een optimale pH, de juiste groenbemesters en de gewasrotatie belangrijk.

wat zijn de aanvullende maatregelen om schade door rhizoctonia zoveel mogelijk te beperken?

bodemstructuur en gewasrotatie spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Bodemstructuur

Een slechte bodemstructuur, bijvoorbeeld door beroerde oogstomstandigheden in het voorgaande jaar, verhogen net als vochtige en warme omstandigheden tijdens de groei de mate van aantasting. Beperking van het aantal rotte bieten houdt dus in dat bij de oogst van het voorgewas onder zo gunstig mogelijke omstandigheden wordt gewerkt. Bij een goede bodemstructuur hoort bovendien het op peil houden van de pH. Een voldoende hoge pH (>6-6,5) verkleint de kans op aantasting door rhizoctonia.

 

Gewasrotatie

Onder andere maïs, gras, (was)peen, lelies, schorseneren en gladiolen zijn goede waardplanten van rhizoctonia. Door deze het jaar voor de suikerbieten te telen, neemt de kans op schade toe. Beter zijn granen en aardappelen als voorvrucht. Liefst in combinatie met kruisbloemige groenbemesters, zoals bladrammenas en gele mosterd. Bladrammenas vermindert de besmetting van de grond en is hierdoor een goede groenbemester om zoveel mogelijk in te zetten in een rotatie met suikerbieten.

is kiezen voor een rhizoctoniaresistent ras voldoende?

de resistentie tegen rhizoctonia is niet volledig. Ook in resistente rassen kunnen rotte bieten voorkomen, maar de schade is vele malen minder dan in niet-resistente rassen. Rhizoctoniaresistente bietenrassen beschermen alleen tegen wortelrot door rhizoctonia, maar niet tegen (kiem)plantwegval. Om de schade door rhizoctoniarot en plantwegval zoveel mogelijk te beperken, zijn er aanvullende maatregelen nodig.

wanneer moeten wij een rhizoctoniaresistent ras zaaien?

kies voor een rhizoctoniaresistent ras als er rhizoctonia op het bedrijf voorkomt. Als het bouwplan veel maïs, vollegrondsgroenten, lelies, gladiolen en/of gras bevat en er rhizoctonia in de regio voorkomt moet er ook voor een rhizoctoniaresistent ras worden gekozen. Ook als er eerder op het perceel rhizoctonia in suikerbieten, waspeen of schorseneren is geconstateerd, moet u voor een rhizoctoniaresistent ras kiezen. In het gebied waar rhizoctonia een probleem is, presteren de huidige rhizoctoniaresistente rassen net zo goed of beter dan de niet-resistente rassen, zelfs als men nauwelijks rotte bieten in een niet-resistent ras vindt. Het IRS adviseert: kies voor opbrengstzekerheid en vermijd het risico op rotte bieten of nog erger: ze uitzoeken in het zwad. Kies voor een rhizoctoniaresistent ras.