Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten

Bij het vaststellen van de hoogte van de stikstof-, fosfaat- en kaliumgiften en de keuze van de meststoffen moet u (ook) rekening houden met de kosten van de meststoffen. Vooral de kunstmeststoffen zijn duurder geworden. De hoogte van de stikstofgift heeft geen invloed op de mate van optreden van bladvlekkenziekten. Het aminostikstofgehalte van de biet was in 2008 vaak erg laag. Dit hoeft niet te betekenen dat de stikstofbemesting te laag is geweest. In dit artikel wordt nader op deze onderwerpen ingegaan.

Uitgelicht: Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant