Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst

Door een waarschuwingsdienst worden bestrijdingsmaatregelen alleen dan getroffen wanneer deze op basis van de populatieopbouw ook werkelijk nodig zijn. Bestrijding van luis wordt niet meer uitgevoerd volgens de kalender bespuitingen, waardoor bespuitingen gereduceerd kunnen worden. Voor percelen waarop geen Gaucho of Temik was toegepast, is op 21 juni een waarschuwing uitgegaan. Op 2 juli is deze waarschuwing nogmaals herhaald voor die percelen waarop nog geen bestrijdingsmaatregelen waren getroffen.

Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst
Uitgelicht: Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant