Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter

In 2019 is met name in het zuidwesten veel vergelingsziekte waargenomen. De druk van vergelingsziekte in het voorjaar van 2020 is afhankelijk van de hoeveelheid bladluizen en virussen die de winter overleven. Daarom is het belangrijk om opslag van suikerbieten in hopen of in percelen te bestrijden en waardplanten in akkerranden zoveel mogelijk te voorkomen.

Uitgelicht: Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant